Het ministerie van Economische Zaken realiseerde in 2006 een nieuwe corporate website (www.minez.nl).

Een complex project met veel betrokken partijen. Urske werd ingeschakeld voor het laatste deel van het traject: update van de content. Zij fungeerde bij de afdeling Communicatie als spin in het web bij het vernieuwen en verbeteren van de dossiers.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken (via Involve)
Periode: 5,5 maanden (3 dagen per week)

 

 

Over de hele wereld zijn er tientallen alfabetten. Het meeste gebruikt is het Romeinse. Het alfabet is ontwikkeld in het tweede millennium voor Christus in Fenicië (het huidige Libanon en Syrië). Zij duidden met 22 pictogrammen de eerste medeklinker van een woord aan.